Reglerna Är lÄtta och gÅr snabbt att lÄra sig

Antalet käglor som ska slås ned är 10. Slår du ner samtliga i ett slag kallas det strike. Får du käglor kvar, har du ytterligare ett slag på dig. Slår du då ner resterande käglor får du en spärr. Blir någon kägla kvar också efter andra slaget får du en miss.

I en serie ställer maskinen ner full uppsättning käglor minst 10 och högst 12 gånger. Varje kägla är värd 1 poäng. Slår du en strike får du bonus. Slår du en spärr får du också bonus, men inte lika hög.

Vi antar att du i ditt första slag slår ner 7 käglor. I ditt andra slag 2. Du har då fått 9 poäng. I nästa slag slår du ner 9 käglor i förstaslaget och den sista i andraslaget. Då har du fått en spärr som i sig är värd 10 poäng. Till de 10 poängen får du lägga värdet av de käglor du slår ner i ditt nästa slag.

Nu slår du en strike. Spärren i första rutan är värd 10 poäng + det du slår ner i nästa slag. En strike är värd 10 poäng men eftersom du fått ner alla käglorna i ett och samma slag får du ytterligare 10 + de 9 poäng du fick från din första ruta.

Striken i ruta 3 är värd 10 poäng, men ger också bonus. Till de 10 för striken får du lägga värdet av vad du slår i de två följande slagen. I ruta 4 slår du ner 9 käglor och missar den som står kvar i andra slaget.

Striken i ruta 3 är värd 10 poäng + dina 2 nästa slag, d v s 9 och 0. Alltså 10+9+0=19. Glöm inte heller denna gång att du redan spelat till dig 29 poäng. Du har alltså 48 poäng i ruta 3, men varför 57 i ruta 4? Jo, 48+9=57. För missen i ruta 4 får du ju ingen bonus.

Om ruta 10 är tredelad har du klarat dig utan missar de två tidigare slagen och därför fått ett extra sista slag.

Mer om regler och teknik hittar du på Svenska Bowlingförbundets hemsida.